ติดต่อ ส.ส.ม.ท. / สมัครสมาชิก

สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (ส.ส.ม.ท.)

ที่อยู่:  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันท์ เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240

อีเมล:  cmctthailand@gmail.com, warat.k@nida.ac.th

สมัครสมาชิก

สมัครเป็นสมาชิก ส.ส.ม.ท. ที่นี่:

Scroll to Top